A.W. Keim, Mineral Boyaların Mucidi

Çığır Açan Bir Fikrin Tarihçesi

Keim mineral boyaları, kökleri bölgenin tarihine dayanan Bavyeralı bir buluştur.

Bilim adamı Adolf Wilhelm Keim, üzerine uygulandığı mineral alt katmana hem nüfuz eden hem de onunla kimyasal olarak reaksiyona giren bir boya elde etmek amacıyla cam suyunu (potasyum silikat çözeltisi) inorganik renkli pigmentlerle başarılı bir şekilde birleştirmiştir.

KEIM boyaları, yüzeyin ayrılmaz bir parçası haline gelirken organik boyalar yüzeyde sadece bir katman oluşturmaktadır. Bu yüksek kaliteli silikat boya

sistemi, performans, dayanıklılık, koruma ve renk solmazlığı ile benzeri olmayan bir üründür. Bugün hala geçen yüzyıldan kalma orijinal boyalar cephelerde durmaktadır. İsviçre’de bulunan ve 1891 yılında boyanan ”White Eagle” ,Stein am Rhein, Wlenstadt, Traunstein ve Oslo’da bulunan eserler KEIM Silikat boyalarının sağlamlık, koruyuculuk, solmazlık ve kalitesinin en büyük kanıtlarıdır.

Walenstadt/ İsviçre’de KEIM mineral boyalarıyla boyanmış bir ev

Potasyum silikat, Likid Silisyum olarak orta çağlardan beri bilinmektedir. Daha sonra 1768 yılında

Alman şair, oyun yazarı ve bilim adamı Johann Wolfgang von Goethe, camsı madde hakkında yaptığı kendi deneylerinden biri üzerine şöyle yorum yapmıştır, “Beni uzun süre uğraştıran şey likid silisyum olmuştur. Bu madde kuvars kumunu bir miktar alkali çözelti ile işleme tabii tuttuğunuzda oluşur. Bu madde havada ergimeye girer ve son derece güzel , duru, şeffaf bir sıvı oluşturur.”

Ancak, Goethe düşüncelerini uygulamaya geçirme şansı bulamamıştır. Adolf Keim’in yoğun araştırma faaliyetlerini başlatan ise Bavyera Kral I. Ludwig olmuştur. Sanata büyük ilgi duyan Bavyera Kralı Kuzey İtalya’daki canlı renklere sahip fresklerden o kadar etkilenmişti ki bunların kendi krallığında da olmasını istiyordu. Alplerin kuzeyindeki sert iklim bu freskleri çok kısa sürede yok ediyordu. Böylelikle, o da Bavyeralı bilim adamlarından kireç fresklerine benzer görünümde olan ama aynı zamanda çok daha fazla dayanıklılığa sahip bir boya geliştirmelerini istemiştir.

Bu isteğin eşsiz çözümü Keim’in icadında saklıydı – uygulandığı yüzeyin bir parçası haline gelip aynı zamanda renk pigmentini ona bağlayan sıvı silikat boya… Klasik KEIM mineral boyası öncü konumunu sürekli araştırma ve geliştirme çalışmaları ile günümüzde de devam ettirmektedir.

Bavyera Kralı 1. Ludwig

Johann Wolfgang von Goethe

Schwyz Belediye Binası,1891 yılından kalma orijinal boya