Kilometre Taşları

1878 – ilk kuşak: KEIM Purkristalat (Saf kristalleri)

Yaklaşık 130 sene önce KEIM uygulamada kendisini kanıtlamış silikat boyayı geliştirdi. Bu boya mineral boya pigmentleri ile dolgu maddelerine sahip bir toz bileşen ile sıvı bileşen, yani potasyum camsı madde karışımı şeklindeki bağlayıcı malzemeden oluşur. DIN18363 Bölüm 2.4.1 uyarınca “silikat boyalar” iki bileşenli olarak formüle edilmişlerdir ve kesinlikle organik bileşen içermezler. Bu nedenle sabit, emici ve mineral esaslı sıvanın üzerine kullanılmaları mümkündür.


1962 – ikinci kuşak: KEIM Granital

1962 yılında “dispersiyon esaslı silikat boya” ile silikat boyalarında ikinci kuşağa geçilmiştir. Bunun en büyük avantajı tek bileşenli formülasyonunda yatmaktadır, bu yapı daha kolay kullanım veartan uygulama güvenliğini de beraberinde etirmektedir. Aynı şekilde dispersiyon esaslı silikat boya ayrı bir ürün kategorisi içerisinde standardize edilmiş olup DIN 18363 uyarınca en fazla %5 organik bileşen (dispersiyon ve katkı maddesi) içerir.

2002 – üçüncü kuşak: KEIM Soldalit

2002 yılında ise silikat boyalarının artık üçüncü kuşağı dış cephe piyasasına yeni bir devrim getirmiştir. “Sol esaslı silikat boyası”tamamen yeni bir bağlayıcı madde prensibi üzerine oturmakta olup silikat boyalarının uygulamasında şimdiye kadar hiç beklenmedik yeni bir boyut açmaktadır. Solsilikat denen ve çakıl esaslı sol ile camsı maddeden oluşan bağlayıcı madde mineral esaslı zeminle bütünleşerek organic esaslı bağlayıcı madde temelindeki kaplamaların güvenli biçimde zemine yayılması için son derece güçlü adhezyon güçleri oluşturmaktadır. Bu güç tüm standart zeminlere uygulama imkanı sağlamaktadır. %5’in altındaki organik madde oranı ile sol-silikat boya DIN 18363’ün dispersiyon esaslı silikat boyalar için getirdiği taleplere de uygundur. .