ENTEGRE YÖNETİM SİSTEM ( EYS ) KALİTE POLİTİKASI

Firmamız LETOON TEKNİK LTD. ŞTİ. ;

Yüzey Koruma ve Kaplama Teknolojileri ve Ürünleri‘ konusunda, alanında öncü ve lider bir firma olarak aşağıda yazılı hususları şirket politikası olarak kabul/taahhüt eder ve benimser;

 • EYS yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara, yasalara ve mevzuatlara uymayı
 • EYS yönetim sistemimizin hedeflerini duyurmayı, gelişimi ve verimliliğinin arttırılması için düzenli olarak gözden geçirip sürekli iyileştirmeyi ve uygulanabilir gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • Teknolojiyi ve yeni gelişmeleri sürekli takip ederek süreç, ürün ve hizmetlerimizin kaliteli, çevreci ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde sürekliliğini ve gelişimini sağlamayı
 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru algılayıp, kaliteli, doğru ürün ve hizmeti güvenli ve sürdürülebilir şekilde sağlamak konusunda yenilikçi bir yaklaşım içerisinde olmayı ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,
 • Çalışanlarımızın katılımcı, yaratıcı, paylaşımcı olarak kendilerini ifade edebilecekleri ve geliştirebilecekleri uygun çalışma ortamını sağlamayı,
 • Operasyonel anlamda müşterilerimize doğru, kaliteli ürün sunabilmek ve hızlı hizmet verebilmek adına şirket içi iletişim ve koordinasyonun güçlü kalmasını ve sürekliliğini sağlamayı,
 • Sağladığımız kurumsal güveni çalışanlarımız, müşterilerimiz açısından sürekli kılmak için gereken gayret ve hassasiyeti göstermeyi
 • Çalıştığımız coğrafyaların sosyal ve kültürel değerlerine saygı göstermeyi, yasalara uygun, iş etiği kurallarına dikkat ederek, dürüst, iletişime açık çalışmayı
 • Çevreyi korumak, kirliliği önlemek ve tehlikeli /tehlikeli olmayan atıkların oluşumunu en aza indirerek, atıkları güvenli yöntemlerle bertaraf edecek, geri dönüşüm ve yeniden kullanım olanaklarını sağlamak,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltarak güvenli, sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak,
 • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımı sağlamak.

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ ( ISO 50001:2018 )

Firmamız LETOON TEKNİK LTD. ŞTİ.;

 ‘Yüzey Koruma ve Kaplama  Teknolojileri ve Ürünleri ‘  konusunda, alanında öncü ve lider  bir firma olarak aşağıda yazılı hususları şirket politikası olarak kabul eder ve benimser;

 • Yönetimimiz tarafından, çalışanlarımızın da katılımıyla politikaya uyumlu hedefler koymayı, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmayı ve gereken kaynağı sağlamayı,
 • Enerji ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri takip ederek gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • Tüm paydaşlarla Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,
 • Enerjiyi kontrol altında tutacak uygun kaynak ve teknolojileri kullanmayı,
 • Tüm süreçlerde enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini yükseltmeyi,
 • Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını arttırmayı,
 • Enerji tüketimini azaltmayı, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirme yapmayı, bunların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmeyi,
 • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler kullanmayı, hizmetlerin satın alınması ve ilgili tasarım çalışmalarının yapılması veya tedarik edilmesini sağlamayı,
 • Enerji Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmeyi, dokümante etmeyi, tüm birimlere duyurmayı, gözden geçirmeyi ve güncelliğinin sağlamayı,
 • Enerji duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızın eğitimi yanı sıra tedarikçilerimizin, alt işverenlerin, ziyaretçilerin ve yerel toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmayı,
 • Paydaşlarımız, tedarikçilerimiz, taşeronlarımız ve tüm çalışanlarımızla işbirliği içinde karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeyi,
 • Enerji kapsamındaki hedefler ve amaçlara ulaşmak için üst yönetimimiz tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmektedir.