Silikat boyalar doğal hammadde esaslıdır.

Temel İlke

Cam suyu – silikat boya bağlayıcısı…

Bir boyanın kalitesini belirleyen en önemli şey tüm farklı içerikleri birbirleriyle birleştiren ve özellikle boyanın alt katmana yapışmasını sağlayan bağlayıcıdır. İnorganik ve organik (mineral) bağlayıcılar arasında ki fark vardır.

 

İnorganik bağlayıcılar, mineral hammaddelerden elde edilir. En dirençli mineral boya bağlayıcısı, potasyum cam suyudur. (= potasyum silikat).

Silikat boyalar uygulandıkları yüzeyle kimyasal olarak reaksiyona girerler.

Silikat sistemlerde, bağlayıcı potasyum cam suyu uygulandığı yüzeyle etkileşime girerek silisleşme adı verilen kimyasal bir süreç ile çözünmez ve kalıcı bir bağ oluşturur. Büyütülmüş sıva

kesitine bakıldığında, renklendirilmiş KEIM bağlayıcı maddesi yüzeye nüfuz ederek çözünmez bir biçimde bağ oluşturmaktadır. Bu bağ, KEIM silikat boyalarının eşsiz dayanıklılığını sağlayan en önemli faktörlerden biridir.

Sentetik reçine emülsiyon boyaları veya silikon reçine emülsiyonlar gibi organik bağlayıcılar hidrokarbon kimyasına (petrokimya) dayanır ve Sadece fiziksel yapışkan bağ süreciyle yüzeye yapışırlar.

 

 

 

 

 

 

Sentetik reçine emülsiyon boyaları sadece yapışma prensibi ile çalışır